Melding om større arrangement

Den som er anvarlig for store arrangement, utstillinger, forestillinger og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til brannvernet.

Rettleiing for tryggleik ved store arrangement finn du mange gode tips for ein trygg gjennomføring av eit større arrangement.

Ansvarleg for arrangementet må utarbeide dokumentasjon som viser korleis sikkerheten er ivaretatt: døme på slik dokumentajon kan vera; risikoanalyse, beskrivelse av bygning/området, oversikt over rømningsveger, persontal, slukkeutstyr, oversikt over vakter, instrukser, tilrettelegging av tilkomst for brannvernet.

Send melding om større arrangement