Informasjon om elbil

Nedafor vil du finne informasjon med råd og tips til deg som er elbil eigar. Ved lading av elbil heime vert det tilrådd å montere heimeladestasjon.

Denne vil gje deg raskere ladning, og er ei meir robust og sikker løysing, enn ladning fra vanlig stikkontakt.

Ved fast ladning av elbil med vanlig stikkontakt er det krav til jordfeilbrytar type B og maks 10 A sikring på eigen kurs. Om ein nyttar vanlig stikkontakt bør ein hengje opp kabelen når denne ikkje er i bruk. Ein må også sjekke stikkontakten jamleg for misfarging etter varmgang og eventuelle skader.

Vi anbefaler deg å sjekke heimesidene til Norsk elbilforening for detaljert informasjon om lading av elbil.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), har lagat ein veiledar om elbil- lading og sikkerhet. DSB forvaltar regelverket som omfatter ladestasjoner med kabel og plugg frem til kontakten i bilen.