Lyngbrenning

Lyngbrenning er eit godt brannførebyggjande tiltak då ein held vegetasjonen nede. Slik brenning inneber likevel ein viss risiko for utmarksbrann. Ansvarlig for brenninga må utarbeide planar og gjennomføre tiltak for å redusere risikoen ved brenninga.

I tida 15. april til 15. september må ein ha løyve frå brannvernet før ein kan gå i gong med lyngbrenning. Fyll ut søknadskjema nedanfor og du vil få svar innan 3 virkedagar. 

Søk om lyngbrenning