Brannvernundervisning for barnehager

Øygarden brann og redning tar imot besøk frå barnehagar i kommunen på våre brannstasjonar i Skogskiftet, Ågotnes og Dalsneset.

Vi tek i hovudsak imot besøk av førskulebarna. Av erfaring gjer dette best førebyggjande effekt.

Undervisninga av førskulebarna inneheld ein teoridel samt mykje gøy på stasjonen.

Til dømes; Bruk av brannslange, varmesøkande kamera, test av brannhjelm og sitte på i brannbil.

I tillegg kjem brannbamsen Bjørnis på besøk.

Barnehagane tek kontakt med oss og avtaler tid for besøk.