Brannvernundervisning i 3. klasse

Vi besøkjer 3. klassar i kommunen. Vi spør om dei vil bli hemmelig «Agent 110».

«Agent 110» sin rolle er å hjelpe brannvesenet med brannsikkerheten der dei bur.

Vi snakkar om kva for naud nummer som skal ringes hvis brann og kva dei kan sjekke heime samen med foreldra og besteforeldra.  

Vi avtaler tidspunkt med skulane.