Brenning av sankthansbål

Dersom du skal brenne sankthansbål må du tenke gjennom kor du plasserer bålet.

Det er tillat å brenne bål på innmark med god avstand frå utmark. 

I tida 15. april til 15. september er det forbode å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og annan utmark utan løyve, dette gjeld og sankthansbål. Det er likevel lov å gjere opp eld når det openbart ikkje kan bli brann. Dette kan til dømes være at det har regna mykje og at det difor er svært vått i marka.

Husk og:

  • Løyve frå grunneigar
  • Det skal være ein ansvarleg person for bålet til stades på bålplassen
  • Ta omsyn til vindtilhøve
  • Held god avstand til bygningar, båtar, vegetasjon og anna som kan antenne
  • Ha rikeleg med sløkkjevatn på staden
  • Sløkk bålet heilt før bålplassen forlatast

Her kan du lese meir om tryggare bålbrenning