Foreldrerådets arbeidsutval (FAU)

På kvar grunnskule skal det vera eit foreldreråd det alle foreldre som har barn i skulen er medlemmer. (§11-4 Foreldreråd ved grunnskular)

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skulemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skulen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

Leiar: Nils Petter Hustoft
Nestleiar: Vibeke Liljegren
Kasserar: Sarah Mae Jean Rigstad
Styremedlemmar: Kari Anne Fremstad, Anine Dahle Gandrudbakken, Therese Norebø, Martha Nybakk
Varamedlem: Håkon Printzlau Wiik

FAU-representantar og foreldrekontaktar

Referat