Kommunalt foreldreutval (KFU)

Mellom Foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU) ved den enkelte skule og Foreldrerådet for Grunnskulen (FUG) på sentralt nivå, er det ikkje noko lovheimla foreldreorgan. I mange kommunar, deriblandt Øygarden kommune, er det oppretta foreldreutval på kommunalt nivå (KFU) på frivillig basis.

Målet med KFU er å koordinere skulane sin trong og ønska i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling. KUF består av FAU-leiarane ved skulene i Øygarden kommunen.