Tilsette

Styrar

Janita Sjøvold

Sol (stova)

Pedagogisk leiar: Line Helen Rutledal
Barnehagelærar: Ann Christin Rambjør
Barne- og ungdomsarbeidar: Elisabeth Nessestrand
Pedagogisk medarbeidar: Nina Angeltveit
Lærling: Elisabeth Forland

Sør

Pedagogisk leiar: Trude Lothe
Barnehagelærar: Marlen Telle
Barne- og ungdomsarbeidar: Linn Cecilie Skaga
Pedagogisk medarbeidar: Hristo Donev

Andre tilsette

Støtteassistent: Kristine Kristiansen
Spesialpedagog: Nina Bjerkvik (60%)
Spesialpedagog: Trude Kaland (20%)
Støttepedagog: Nina Støkkan-Glesnes (80%)