Samtykkeskjema 1. og 5. trinn

Tjeldstø skule har utarbeida eit skjema der skulen hentar inn samtykke eller har avklart med føresette kva som gjeld for den einskilde eleven.

Samtykkeskjema. (PDF, 264 kB)

Andre samtykke er elektronisk på heimesida til skulen, m.a. bilete på heimesida, bruk av skulen sitt datautstyr.