Medisinskjema

 Bruk av medisin i skulen

Skulen ønskjer i utgangspunktet ikkje å handtere medisiner, men i einskilde tilfeller er det naudsynt.

For å handtere medisin riktig treng vi godkjenning frå dykk foreldre.
Skulen tek vare på medisin på ein trygg stad.
I nokre tilfelle treng ein og opplæring i bruk av medisiner i skulen.

Omfattande:

MEDISINERING I SKULE OG SFO (PDF, 324 kB)

 

Enkle medisiner som smertestillande t.d. paracet over kortare tid:

ENKELT MEDISINSKJEMA (PDF, 159 kB)  

Rundskriv frå regjeringa:
Rundskriv I-5/2008 Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning.