Lånekontrakt Chromebook

Øygarden kommune har fokus på læring i teknologirike omgivnader i høve til fagfornyinga.

Her finn du CHROMEBOOK LÅNEKONTRAKT (PDF, 362 kB)

Ei heilskapleg og systematisk satsing på IKT i skulen vil bidra til å styrkje og utvikla elevane sine digitale ferdighetar, og til å jamna ut digital skilnad mellom klassar og skular. Målet er at elevane skal utvikla ein god digital praksis gjennom å arbeida med IKT i alle fag.
For at dette skal verta ein suksess så treng vi ein forpliktande avtale med elev og foreldre/føresette. Vi legg opp til at kvar elev får utlevert ei eiga maskin til disposisjon.
Vi har laga eit felles domene som heiter oygardenskule.no. Alle skulane i heile kommunen er ein del av denne løysinga.