Vennskaperveke, vaksne skaper vennskap!

Haust og vår har Tjeldstø skule vennskaperveke. Då har vi ekstra fokus på dei sosiale måla våre.

 

VENNSKAPERVEKE- vaksne skaper vennskap!

Sidan vi framleis er på gult nivå måtte vi dele småtrinn og mellomtrinn.

Vi lager til ei veke der elevar får jobbe med å skape gode relasjonar til kvarandre. Korleis skal vi fungere godt saman?

Vi veit at gode relasjonar fremjar motivasjon for læring.

Denne veka har det vore både latter, vennskap på tvers og læring på litt andre måtar enn i ein vanleg skulekvardag, både inne og ute.

Veka kom saman med dei første hauststormane så alt som var planlagd kunne ikkje gjennomførast, men innsatsen og engasjementet var ikkje mindre av den grunn!
"Kompani  Tjeldstø" blei teke godt i mot på mellomtrinnet. Militær disiplin, spionasje, arbeid på tvers, oppgåveløysing, . Befalet i militærkler heile veka!

På småtrinnet har det vore samarbeid på tvers gjennom leik både inne og ute, oppgåveløysing, tur i regn, tema. 

Det har vore ei veke full av aktivitetar og samarbeide!

Sjå nokre bilete.

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete