Vennskaparveke, BLIME, "Halloween"

Kvart år, to gongar for året jobbar skulen med å skape vennskap. I år er denne veka litt annleis. Vanlegvis har vi vennskaparveka rett etter skulestart, men i år blir den i veke 46 i november.

Vennskapskapinga blir i år innanfor kvar kohort, ikkje på tvers av heile skulen som vi vanlegvis har. Kjekt blir det likevel! Følg med på vekeplana! Der får de vite kva som skjer.

BlimE dansen er og flytta. Litt anna opplegg her og. I år jobbar ein rundt Overordrna del i grunnskuleopplæringa:
Overordnet del – verdier og prinsipper i grunnopplæringen: «Vennskap skaper tilhørighet og gjør oss alle mindre sårbare. Når vi selv opplever å bli anerkjent og vist tillit, lærer vi å verdsette både oss selv og andre. Elevene skal lære å respektere forskjellighet og forstå at alle har en plass i fellesskapet.»

Til og med ei lita "Halloween"-feiring får vi med oss denne veka!