Tjeldstø Frisbeegolf

Ved Tjeldstø skule.

 

FAU har i lang tid jobba aktivt for å få til ei frisbeegolfbane ved Tjeldstø skule.

No har ein fått nok midlar til å setje i gong arbeidet, området er sett på med hjelp av proff frisbeegolfspelar og utstyr er bestilt inn!

Så er det dugnad som må til for å kunne få bana klår denne hausten! Når du får spørsmål frå FAU om å stille til dugnad set vi stor pris på ar du deltek. Saman klarer vi å få til det utrulegaste!

FAU-leiar presenterte denne power-pointen på FAU-møte i går, sjå og gled dykk!
Tjeldstø Frisbeegolf  (PPTX, 6 MB)