Skuleløp - La barn leve i fred!

Bli med på skoleløp for TV-aksjonen NRK - Redd Barna

Du er velkomen til å vere heiagjeng!

Tysdag 17. oktober skal vi ha skuleløp for heile skulen! 

Vi har i år valt, i samarbeid med FAU, å gjennomføre eit skuleløp for TV-aksjonen NRK.  Barn hjelper barn!

TV-aksjonen går til Redd Barna sitt arbeid for barn ramma av krig og konflikt. Kvart sjette barn i verda lever i eit konfliktområde og det har aldri før vært så mange på flukt.
Saman skal vi hjelpe 100 000 barn slik at dei får leike, lære og leve i fred!

Vi ønskjer å gje elevane ein moglegheit til å hjelpe andre, og vi håper at dette kan motivere elevane til å legge ned ein solid innsats både før-, under- og etter skuleløpet!

Bli med å støtt Spleis-innsamlinga. Klikk på knappen. Støtt det du sjølv kan og vil.
Elevane får heim skrivet som ligg ved. (PDF, 488 kB)

 

Bli med å hjelp elevane til å hjelpe andre barn