Skuleåret er godt i gong

Nokre glimt frå dei første skulevekene.

 

"Ingen Utanfor"

Tillit, ansvar, lærelyst!

Desse første vekene har vore prega av nettopp tillit, ansvar og lærelyst. Klassene jobbar med å byggje relasjonar, bli kjend med kvarandre, nye vaksne, nye elevar, nytt system og lære av kvarandre.

Skulen er godt i gong med den faglege læringa og, både inne og ute.

Her kan de så nokre bilete av første klasse som har aktivitet i gymsalen, 3.-4. trinn som har uteskuleaktivitetar både rekning, lesing, gatekunst og praktisk med bunnsmøring av båt. Nyte det fine veret. Mellomtrinnet sin ped.dag i kunst og handverk der dei har veva og laga grupperbeid av gamal krabbetønneband.
mellomtrinnet er godt i gong med vennskaperveka si "kompani Laurizen".

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete