Mattemaraton!

Tjeldstø imponerer på distansedelen! Heile 68% av elevgruppa er der i mål med sine 42,2 km!

 

Veldig kjekt at det blir jobba godt med Mattemaraton!

Både når det gjeld å gå ei maraton, der vi ligg i leiinga, og med å rekne! 
Lykke til vidare med jobbinga!