Ein titt inn i skulekvardagen hausten 2023

På skulen vår set vi læring først. For å få til god læring er vi avhengig av eit godt læringsmiljjø og god trivsel. God trivsel får vi når elevane kjenner meistring. Sjå bilete av forskjellige aktivitetar.

Vår visjon er INGEN UTANFOR, her kan vi sjå eksempel på aktivitetar der elevar er aktive, inkluderande, byr på seg sjølv og deltek!

Elevrådet arrangerte Halloween utkleding og limbo i gymsalen. Dei vaksne laga Halloween Poplar, der elevane var delt på tvers av skulen. Fekk oppgåver dei skulle løyse ved hjelp av appen Poplar. Morgonsamling der elevane i sjette klasse  hadde tema FN. SFO som lager kunst på skuleplassen og lager banner der tema er “Saman er vi best”!