Ein liten titt inn i skulekvardagen denne hausten.

Mykje har skjedd sidan skulestart denne hausten, her kan de lese og sjå litt av det som skjer i skulekvardagen vår.

"Gamle" og "nye" elevar har no blitt meir trygge i  ny kvardag, og blitt betre kjend med kvarandre. Vi har flotte, engasjerte, spørjande, aktive elevar ved skulen vår!

I årshjulet for dette skuleåret finn de aktivitetar, oppgåver og samlingar skulen skal ha i løpet av eitt år.

Her har det vore:

  • vennskaperveke
  • foreldremøter
  • byttedag
  • morgonsamlingar
  • miljøveke
  • temaveker både på mellomtrinn og småtrinn
  • utviklingssamtaler
  • nasjonale prøver
  • haustfest på SFO
  • sosialkveldar i klassene

og mykje, mykje meir!

Sjå bileta.

kor i trappa, 1.-4. trinn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete