Tilvalsfag (språk)

Framandspråk

  • Fransk
  • Spansk
  • Tysk

Dette gjeld for alle faga

Faga vert vurdert med karakter – elevane vert trekt ut til munnleg eksamen – karakterane tell ved inntak til vidaregåande opplæring – alle alternativa gjev rett til inntak til alle utdanningsprogramma i den vidaregåande skulen.

Studieførebuande utdanningsprogram

  • Elevar som vel eit studieførebuande utdanningsprogram, må ha eit 2. framandspråk. (studiespes, studiespes m/ formgjeving, idrettsfag, musikk, dans og drama, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon).
  • Elevar som har hatt språk i 8 -10 klasse, har framandspråk i VG1 og VG2. Elevar utan framandspråk i 8 -10 klasse, må ha framandspråk i VG1, VG2 og VG3.
  • Elevar som vel yrkesfag har ikkje 2. framandspråk
  • I dei studieførebuande utdanningsprogramma vil elevar som må ha framandspråk i VG3 ikkje ha timar til naudsynte programfag.

Vel språk dersom studieførebuande utdanningsprogram

  • Elevar som allereie no veit dei vil velje eit studieførebuande utdanningsprogram bør velgje framandspråk på ungdomsskulen.
  • Elevar kan og få studiekompetanse gjennom yrkesfaga.