Samarbeidsutval (SU)

Samarbeidsutvalet skal fyrst og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldre. Samarbeidsutvalet er ifølgje forskrifta til barnehagelova eit rådgjevande, kontaktskapande og samordna organ for dei som har eit ansvar for barnehagens drift og innhald. Utvalet bestar av foreldre/føresette, tilsette i barnehagen og eventuelt representantar frå barnehagens eigar.

SU-representantar

Val på foreldremøte i september 2021.

Føresette:

  • Leiar: 
  • Nestleiar: 
  • Medlem:
  • Vara: 
  • Vara: 
  • Vara:

Personale: 

  • Representant frå Havørna: Beate Høyland  (vara: Cathrine Fjæreide)
  • Representant frå Måsen/Tjelden: Mona Bakke (vara: Therese Hamre)
  • Representant frå Kokkelurane/kråkebollen: Gullbjørg Steinsland (vara: Randi S Glesnes)
  • Skrivar: Evelyn Spilde (styrar og representant for barnehageeigar)