Skulehelsetenesta

Du kan ta direkte kontakt med helsesjukepleiar på skulen. Har du spørsmål eller treng nokon å snakke med er du velkomen til ei samtale. Helsesjukepleiar har teieplikt!

Helsesjukepleiar

Fornamn Etternamn

E-post: fornamn.etternamn@oygarden.kommune.no
Mobil: 123 45 678
Telefon skule: 12 34 56 78

Du kan sende mail, SMS eller ringe. Dersom vi er opptatt vil vi ta kontakt med deg så snart vi kan.

Helsesjukepleiar er tilstades på skulen

xxxdag kl. xx.xx - xx.xx.
xxxdag kl. xx.xx - xx.xx 

Kor finn du helsesjukepleiar på skulen?

Vi held til på rom xxxx ved stad,rom

Velkomen innom!