Skulehelsetenesta

Du kan ta direkte kontakt med helsesjukepleiar på skulen. Har du spørsmål eller treng nokon å snakke med er du velkomen til ei samtale. Helsesjukepleiar har teieplikt!

Helsesjukepleiar

Marianne Syljeset Huseby

E-post: marianne.huseby@oygarden.kommune.no
Mobil: 900 54 424 
 

Du kan sende mail, SMS eller ringe. Dersom vi er opptatt vil vi ta kontakt med deg så snart vi kan.

Helsesjukepleiar er tilstades på skulen

måndag og torsdag  

Kor finn du helsesjukepleiar på skulen?

Vi held til ved administrasjonen i brakkebygget.

Velkomen innom!