Mobbeombod i Vestland Aina Drage

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. 

Fredag 17. juni, kl. 09.00-11.00 ønskjer vi våre nye skulestartarar og føresette velkomen til førskuledag og orienteringsmøte.

Vel møtt!

 

Har du/de førsteklassing til hausten?

 

Frå venstre; Noah Algerøy (7. kl.), Iver Godø Vik (5. kl.), Victoria Stene Støen (5. kl.), Karoline Langøy (6. kl.), avdelingsleiar Solveig Ellingsen, Lotta Langø Sundland (7. kl.), William Johnsen Haagensen (4. kl.), Nora Algrøy (4. kl.) og ordførar Tom Georg Indrevik.

- Kvifor er det mykje kutt i skulen? Dette var eitt av mange spørsmål ordførar Tom Georg Indrevik måtte svara på då han onsdag møtte elevrådet på Skålevik skule.

 

I løpet av hausten vil elevane på 5.-7. trinn gjennomføre elevundersøkinga. Du finn meir informasjon om undersøkinga på Udir sine sider

 

 

I perioden 06. september til 01. oktober skal 5. trinn gjennomføre nasjonale prøver i lesing, rekning og engelsk. Du kan lese meir om dei nasjonale prøvene på nettsida til Utdanningsdirektoratet

  

SFO følgjer skuleruta. Det er tilbod om ferie-SFO i haust- og vinterferie, og i sommarferie – inntil 2 veker i juni etter at skulen tek ferie, og inntil 2 veker i august før skulestart på nokre skular (gjeld for dei barna som har plass i SFO og ikkje nye 1. klassingar). SFO er stengd i juli.

Kvart år i mai er det ein nasjonal matematikkonkurranse som heiter Kikora Mattemaraton. Her er målet at kvar elev skal rekne så mange maratonløyper med matematikkoppgåver som mogleg og gå så mange maraton-distanser som mogleg. 

Skålevik skule planlegg for førskuledag tysdag 8. og/eller 15. juni, kl. 13.00-14.30.

 

I høve vedtektene for SFO, skal ferie SFO ha ope heile sommaren. Sjå vedtekter på heimesida til Øygarden kommune. Det har vore oppe ei sak til politisk behandling om vedtektene skal endrast, slik at ferie SFO heldt stengt i juli. Saka skal opp til ny politisk behandling i høve dette 29. april.