Sommaraktivitetane for barn og ungdom er i gang, og framleis er det ledige plassar på ei rekke kjekke aktivitetar som startar måndag neste veke.

SFO følgjer skuleruta. Det er tilbod om ferie-SFO i haust- og vinterferie, og i sommarferie – inntil 2 veker i juni etter at skulen tek ferie, og inntil 2 veker i august før skulestart på nokre skular (gjeld for dei barna som har plass i SFO og ikkje nye 1. klassingar). SFO er stengd i juli.

Helse Norge har lagt ut informasjon om smittevernråd om skule- og barnehageavslutningar.

I år tar sommarlesforteljinga deg med til regnskogen.

Frå 1. juni kan du melda deg på Sommarles, og bli med på den kulaste lesekampanjen denne sommaren. Mange har nok vore med på Sommarles før, og veit korleis det går føre seg, men for andre er det kanskje første gongen?

Kvart år i mai er det ein nasjonal matematikkonkurranse som heiter Kikora Mattemaraton. Her er målet at kvar elev skal rekne så mange maratonløyper med matematikkoppgåver som mogleg og gå så mange maraton-distanser som mogleg. 

Leiar i elevrådet på Ulveset skule, Oline Kaalaas, tek imot ballen frå ordførar Tom Georg Indrevik. Nedanfor ser du bilete frå dei andre skulane.

I løpet av ei god vekes tid leverte ordførar Tom Georg Indrevik ut berekraftsball til alle skulane i kommunen. 

  

Skålevik skule planlegg for førskuledag tysdag 8. og/eller 15. juni, kl. 13.00-14.30.

 

I høve vedtektene for SFO, skal ferie SFO ha ope heile sommaren. Sjå vedtekter på heimesida til Øygarden kommune. Det har vore oppe ei sak til politisk behandling om vedtektene skal endrast, slik at ferie SFO heldt stengt i juli. Saka skal opp til ny politisk behandling i høve dette 29. april.

No er tida inne for å søkje om skuleskyss for neste skuleår. De finn søknadsskjema under "Snarvegar, skuleskyss".

Skuleskyss - farleg skuleveg:
Når det ligg føre kommunalt vedtak om særleg farleg eller vanskeleg skuleveg kan du søkje om å få gratis skyss til skulen. De finn søknadsskjema under "skjema".

 

Skulane i Øygarden kommune har digital innskriving. Eleven skal skrivast inn på nærskulen sin.