Skjema

Her finn du aktuelle skjema for Skålevik skule.

Dersom du har eit barn som får spesialundervisning eller særskilt språkopplæring vil skulen vurdere om det skal gjerast fritak. Du får informasjon frå skulen om kva prøve det gjeld, og ein førespurnad om samtykke.

Når det ligg føre kommunalt vedtak om særleg farleg eller vanskeleg skuleveg kan du søkje om å få gratis skyss til skulen. I skjema under finn du informasjon om rett til skyss ved farleg skuleveg.

Her finn du elektronisk skjema for bestilling av skulemjølk.