Skjema

Her finn du aktuelle skjema for Skålevik skule.

Når det ligg føre kommunalt vedtak om særleg farleg eller vanskeleg skuleveg kan du søkje om å få gratis skyss til skulen. I skjema under finn du informasjon om rett til skyss ved farleg skuleveg.

Her finn du elektronisk skjema for bestilling av skulemjølk.