Skyss - Farleg skuleveg

Når det ligg føre kommunalt vedtak om særleg farleg eller vanskeleg skuleveg kan du søkje om å få gratis skyss til skulen. I skjema under finn du informasjon om rett til skyss ved farleg skuleveg.

Søk om skuleskyss farleg skuleveg (DOCX, 32 kB)

Reglar for skuleskyss

Ajourført pr. 16.10.19

Tildeling av skulereisekort til elevar er einskildvedtak etter Opplæringslova §7.1, og kan soleis påklagast. Klageveg står forklart i svarbrev.

Spørsmål om skuleskyss kan rettast til sekretær Kari Åse, måndag + onsdag + fredag 0800-1415.