Velkommen til Skålevik skule

Aktuelt

  • 25.10.2021 Informasjon om eleveundersøkinga
    I løpet av hausten vil elevane på 5.-7. trinn gjennomføre elevundersøkinga. Du finn meir informasjon om undersøkinga på...
  • 10.09.2021 Ill. Bli med på De Grønne Forskerspirene
    Denne hausten lanserer Miljøagentene ein ny skulekampanje for tredjeklasse, med namnet De Grønne Forskerspirene. Det er...
  • 30.08.2021 Nasjonale prøver
    I perioden 06. september til 01. oktober skal 5. trinn gjennomføre nasjonale prøver i lesing, rekning og engelsk. Du kan...

Kalender

Ingen planlagte hendingar