Korleis bli brannkonstabel?

Her finn du informasjon om korleis ein går fram for å utdanne seg til brannkonstabel.

Det er to typar brannkonstabel stillinger: heiltids- eller deltidstilsett brannkonstabel.

I Øygarden brann og redning er det pr no deltidstilsette brannkonstablar.

Krav

  • Når vi tilset nytt personell så blir det stilt krav til hovedarbeidsplass og bustad nære brannstasjonen
  • God helse og fysikk
  • Plettfri vandel
  • Det må føreligge godkjenning frå hovedarbeidsgivar før tilsetting
  • Det må leggjast fram politiattest.

Fysisk test

Det må gjennomføradt fysisk test som består av:

Korleis bli brannkonstabel?

Vi utdannar personellet med ein kombinasjoon av intern opplæring og ekstern kursing, bla kurs i regi av Norges Brannskole (www.nbsk.no). Kort fortalt består utdanninga av eit nettbasert kurs, intern opplæring, Røykdykkerkurs og grunnkurs i brannvern.

Ledige stillinger hos oss vert lyst ut og du finner dei også på heimesida vår.

Om du lurer på korleis det er med mulighetar i heiltidsstilling oppfordrer me deg til å ta kontakt med eit av dei brannkorpsene som har dette i sin ordning (døgn/dagkasernerte brannvesen).

Brannutdanninga i Norge er i endring, og frå hausten 2019 vart det oppretta ein fagskole for brann og redningspersonell ved Norges brannskole.

På nettsida til Norges brannskole finn du meir infromasjon