Beredskapsavdelinga

Beredskapsavdelinga har m.a. ansvaret for vaktberedskap, utstyr og materiell ved tre brannstasjonar; Dalsneset, Ågotnes og Skogsskiftet.

Arbeidsoppgåver er m.a. vaktberedskap mot brannar og ulukker, utdanning av mannskapa, planlegging og gjennomføring av øvingar, forvaltning og innkjøp av materiell og utstyr m.m.

Tilsette

  • Avdelingsleiar, varabrannsjef Nils Anders Mæland

Seksjon for beredskap - deltidsstyrke

  • seksjonsleiar Jarl Martin Hestad
  • 15 x utrykkingsleiar
  • 37 x brannkonstabel

Materialforvaltning

  • brannmeister Børre Brekkvassmo

Øygarden brann og redning v/beredskapsavdelinga har i tillegg det administrative ansvaret for tilsette som tidlegare var knytt til Kystverket sitt depot på Mongstad Base. Depotet var tidlegare lokalisert til Ågotnes, men er nå samlokalisert med Solund depot på Mongstad Base.

Depotet har følgjande bemanning: leiar for depotstyrke, nestleiar for depotstyrke, 8 x mannskap.

Nils Anders Mæland
Avdelingsleiar/varabrannsjef
E-post
Mobil 901 90 709
Jarl Martin Hestad
Seksjonsleiar, beredskap - deltidsstyrke
E-post
Mobil 941 63 274
Børre Brekkvassmo
Materialforvaltar
E-post
Mobil 930 04 033