Beredskapsavdelinga

Beredskapsavdelinga har m.a. ansvaret for vaktberedskap, utstyr og materiell ved tre brannstasjonar; Dalsneset, Ågotnes og Skogsskiftet.

Arbeidsoppgåver er m.a. vaktberedskap mot brannar og ulukker, utdanning av mannskapa, planlegging og gjennomføring av øvingar, forvaltning og innkjøp av materiell og utstyr m.m.

Tilsette

Avdelinga har følgjande stillingar:

  • avdelingsleiar, varabrannsjef Nils Anders Mæland

 

Seksjon for beredskap - deltidsstyrke

  • seksjonsleiar Jarl Martin Hestad
  • 14 x utrykkingsleiar
  • 39 x brannkonstabel

 

Materialforvaltning

  • brannmeister Børre Brekkvassmo

Øygarden brann og redning v/beredskapsavdelinga har i tillegg det administrative ansvaret for tilsette som tidlegare var knytt til Kystverket sitt depot på Mongstad Base. Depotet var tidlegare lokalisert til Ågotnes, men er nå samlokalisert med Solund depot på Mongstad Base.

Depotet har følgjande bemanning: leiar for depotstyrke, nestleiar for depotstyrke, 8 x mannskap.

Kontakt oss


Nils Anders Mæland
Avdelingsleiar/varabrannsjef
E-post: nam@oybr.no
Telefon: 901 90 709


Jarl Martin Hestad
Seksjonsleiar beredskap - deltidsstyrke
E-post: jmh@oybr.no
Telefon: 941 63 274


Børre Brekkvassmo
Materialforvaltar
E-post: bb@oybr.no
Telefon: 930 04 033