Beredskapsavdelinga

Beredskapsavdelinga har m.a. ansvaret for vaktberedskap, utstyr og materiell ved tre brannstasjonar; Dalsneset, Ågotnes og Skogsskiftet.

Arbeidsoppgåver er m.a. vaktberedskap mot brannar og ulukker, utdanning av mannskapa, planlegging og gjennomføring av øvingar, forvaltning og innkjøp av materiell og utstyr m.m.

Tilsette

Avdelinga har følgjande stillingar:

  • avdelingsleiar, varabrannsjef Nils Anders Mæland

 

Seksjon for beredskap - deltidsstyrke

  • seksjonsleiar Jarl Martin Hestad
  • 14 x utrykkingsleiar
  • 38 x brannkonstabel

 

Materialforvaltning

  • stillinga er for tida vakant, men ny materialforvaltar tek til i oktober 2022
Kontakt oss


Nils Anders Mæland
Avdelingsleiar/varabrannsjef
E-post: nam@oybr.no
Telefon: 901 90 709


Jarl Martin Hestad
Seksjonsleiar beredskap - deltidsstyrke
E-post: jmh@oybr.no
Telefon: 941 63 274


Vakant
Materialforvaltar
E-post: 
Telefon: