Beredskapsavdelinga

Beredskapsavdelinga har m.a. ansvaret for vaktberedskap, utstyr og materiell ved tre brannstasjonar; Dalsneset, Ågotnes og Skogsskiftet.

Avdelinga har ansvaret for m.a. følgjande område:

 • vaktberedskap mot brannar og ulukker
 • utdanning og oppfølging av mannskapa
 • planlegging og gjennomføring av øvingar
 • forvaltning og innkjøp av materiell og utstyr m.m.

Tilsette

Avdelinga har følgjande stillingar:

 • avdelingsleiar, varabrannsjef Bjarte Rebnord

Seksjon for beredskap - deltidsstyrke

 • seksjonsleiar Jarl Martin Hestad
 • 14 x utrykkingsleiar
 • 44 x brannkonstabel

Seksjon for beredskap - dagkasernert styrke Kollsnes

 • brannmeister
 • underbrannmeister
 • 2 x brannkonstabel

Denne seksjonen er under etablering i samarbeid med Equinor Kollsnes/Sture, og vil vere i drift ila. 4. kvartal 2023.

Materialforvaltning

 • fag- og materialansvarleg Remi Oen

Anna informasjon

Kontakt oss

Bjarte Rebnord
avdelingsleiar/varabrannsjef
bjarte.rebnord@oygarden.kommune.no
Telefon: 909 20 709


Jarl Martin Hestad
seksjonsleiar beredskap - deltidsstyrke
jarl.hestad@oygarden.kommune.no
Telefon: 941 63 274


Remi Oen
fag- og materialansvarleg
remi.oen@oygarden.kommune.no
Telefon: 930 04 033 (dagtid)


Eirik Torsvik Monssen
brannmeister
eirik.monssen@oygarden.kommune.no
fom 01.10.2023