Brannvernundervisning i 9. klasse

Ungdommar er ein del heime alene, nokon om natta. Dei bruker komfyr og steikeomn til matlaging, elektriske artiklar (vaskemaskin, oppvaskmaskin, osv.) meir enn yngre barn og må derfor i større grad ta ansvar for brannsikkerheten i heimen.

Vi ønskjer derfor å ha spesielt fokus på brannsikkerhet rundt dette for denne aldersgruppa. Undervisnings består av brann teori og praktisk brannslukking der elevane får prøve brannteppe og skumapparat.

Vi avtaler tidspunkt med skulane.