Brannvernundervisning i 6. klasse

Vi besøker 6. klassar i kommunen. Undervisninga består av brann teori og praktisk brannslukking der elevane får prøve brannteppe og skumapparat.

Vi avtaler tidspunkt med skulane.