Ferie og fridagar

Her finn du rettleiande skulerute og planleggingsdagar for Liljevatnet barnehage.

Barnehageåret 2021 - 2022

Barnehageåret 2021 - 2022
Ferie/fridag Dato
Planleggingsdag 13.09.2021
Planleggingsdag 18.10.2021
Planleggingsdag 05.11.2021
Julafta 24.12.2021
Nyttårsafta 31.12.2021
Planleggingsdag 03.01.2022
Skjærtorsdag og langfredag 14.-15.04.2022
2. påskedag 18.04.2022
Grunnlovsdag 17.05.2022
Kristi Himmelfartsdag 26.05.2022
Planleggingsdag 27.05.2022
2. pinsedag 06.06.2022

Her finn du lenkje til ferie og fridagar for grunnskulane i kommunen