Første skuledag etter ferien er måndag 16. august. 2.-7. trinn startar klokka 08:15. 1. trinn startar klokka 09:00.

 

Sommaraktivitetane for barn og ungdom er i gang, og framleis er det ledige plassar på ei rekke kjekke aktivitetar som startar måndag neste veke.

Etter vedtak i Samarbeidsutvalet (SU), og i samråd med FAU, har vi skuleåret 2021-2022 valt å leggje tilbodet om leksehjelp for elevar på 5.-7. trinn.

 

Vi vil med filmen under få ønskje alle våre elevar og føresette ein riktig god sommar!

SFO følgjer skuleruta. Det er tilbod om ferie-SFO i haust- og vinterferie, og i sommarferie – inntil 2 veker i juni etter at skulen tek ferie, og inntil 2 veker i august før skulestart på nokre skular (gjeld for dei barna som har plass i SFO og ikkje nye 1. klassingar). SFO er stengd i juli.

I år tar sommarlesforteljinga deg med til regnskogen.

Frå 1. juni kan du melda deg på Sommarles, og bli med på den kulaste lesekampanjen denne sommaren. Mange har nok vore med på Sommarles før, og veit korleis det går føre seg, men for andre er det kanskje første gongen?

Måndag 14. og tysdag 15. juni inviterer vi til førskuledagar for elevane på nye 1. trinn, samt orienteringsmøte for føresette.

 

I dag har vi hatt ei kjekk 17. mai-feiring her på Landro skule.

 

Kvart år i mai er det ein nasjonal matematikkonkurranse som heiter Kikora Mattemaraton. Her er målet at kvar elev skal rekne så mange maratonløyper med matematikkoppgåver som mogleg og gå så mange maraton-distanser som mogleg. 

Leiar i elevrådet på Ulveset skule, Oline Kaalaas, tek imot ballen frå ordførar Tom Georg Indrevik. Nedanfor ser du bilete frå dei andre skulane.

I løpet av ei god vekes tid leverte ordførar Tom Georg Indrevik ut berekraftsball til alle skulane i kommunen.