Utleige

Utleige av allrom

Ein kan leige allrommet i helgene, eller på ettermiddag/ kveld i vekedagane. Dette gjeld i hovudsak dei som har born på Knappskog skule.

Revisjon må gjerast på nettsida til aktiv kommune

Informasjon vil bli tilsendt på e-post når reservasjonen er gjort.

Gymsal

Treningstider for Knappskog gymsal:

På nettsida til Aktiv kommune finn du oversikt over treningstider i gymsalen på Knappskog skule.

Reservasjon/leige må også gjerast via portalen ovanfor.