Utleige

Utleige av allrom

Ein kan leige allrommet i helgene, eller på ettermiddag/ kveld i vekedagane. Dette gjeld i hovudsak dei som har born på Knappskog skule.

Reservasjon må gjerast her: aktiv kommune

Informasjon vil bli tilsendt på e-post når reservasjonen er gjort.

Gymsal

Treningstider for Knappskog gymsal:

Oversikt over treningstider i Knappskog gymsal er her: aktiv kommune

Reservasjon/leige må også gjerast via portalen ovanfor.