Ordensreglement

Knappskog skule er arbeidsplass for elevar og tilsette. Det bør vera i alle si interesse å gjera arbeidsmiljøet så trygt og triveleg som mogeleg. Ordensreglane må sjåast som ei rettleiing i dette arbeidet.

Ordensreglar for Knappskog skule (PDF, 90 kB)