Nyttige lenkjer

Her finn du nyttige lenkjer med informasjon til elevar, føresette og lærarar.

Her finn du informasjon om IKT, engelsk, kroppsøving, KRL, kunst og handverk, mat og helse, matematikk, musikk, natur og miljø, norsk, samfunnsfag m.m.

Her finn du informasjon om anti-mobbearbeid, dysleksi, leksehjelp, Hardangertun leirskule, Fagerli leriskule og sykkelopplæring.

Her finn du informasjon om anti-mobbearbeid, undervisningsmateriell, bøker og tekstar på nynorsk, undervisningstips og nasjonale prøvar.