Gledingskole

På Knappskog skule har vi bestemt oss for å bli ein gledingskule. Målet med gledingsskule er at vi ønsker eit fokus på det vi vil ha meir av på skulen. Elevane skal ikkje vere glade heile tida, men vi vil heller fokusere på det vi vil ha meir av enn det vi ikkje vil ha. Vi ønsker å gi elevane reiskapar for livsmeistring og utruste dei for dei utfordringane dei vil møte i livet. 

I gledingskule er føresette viktig. Det er viktig at vi jobbar saman for at alle barn skal kjenne seg inkludert og at alle skal ha eit godt og trygt skulemiljø.

Under her har vi samla litt informasjon om gleding:

Dette er ein introduksjonfilm om gleding

Du kan lese meir om gledingskule her

 

Gledingskole har samla svar på vanlege utfordringar føresette møter på og forslag til korleis ein kan hjelpe barna:

Vanlege utfordringar og tips til korleis vi kan hjelpe barna (PDF, 173 kB)