Digg Læring

Digg læring er det digitale prosjektet til Knappskog skule. På vår heildigitale skule har vi snudd om på pedagogikken for å skape meir motivasjon, meistring og læring.

På nettsida til Digg Læring finn du meir informasjon.