Småtrinnet

Småtrinnet brukar iPad.

Viktige verktøy på småtrinnet

  • IntoWords – Skrive med tastatur med talesyntese. Med lisens får ein talesyntese som tastatur i alle appar/program
  • Book Creator – «Bokskapar» -brukt til det meste av tekst både frå lærar og elev
  • Showbie – delingsplattform
  • Creaza – kreativt verktøy for å presentere informasjon
  • Salaby – digitale læringsressursar i alle fag

Norsk

Matte

Engelsk

DENNE SIDA ER UNDER UTVIKLING!!