Ukens begrep

På 4. trinn jobber vi systematisk med begrep som er knyttet til de ulike temaene vi jobber med i løpet av uken. Hver mandag snakker vi om hva ordene betyr. I løpet av uken arbeider vi med begrepene i de ulike fagene.

 

2. og 3. trinn har i flere uker jobbet sammen med temaet Samer/urbefolkning. Vi har gått skikkelig i dybden og jobbet tverrfaglig.