Denne hausten lanserer Miljøagentene ein ny skulekampanje for tredjeklasse, med namnet De Grønne Forskerspirene. Det er ein spennende og lærerik konkurranse om energi, som vekkjer både forskarlysta og miljøengasjementet til elevene. 

Ill-foto

Barnehagar og skular i Øygarden skal så raskt som mogleg over på gult nivå. Den kommunale kriseleiinga (KKL) har konkludert med dette måndag ettermiddag etter at kommuneoverlegen og smittevernlegen har drøfta smittesituasjonen og kapasiteten til TISK og vaksinasjonsapparatet. (TISK: testing, isolering, smittesporing og karantene).

 

Frå 16. august kan personar under 18 år som vert definert som nærkontaktar, men ikkje er husstandsmedlemer eller tilsvarande nære, få fritak for smittekarantene ved å følgja testregime i samsvar med retningslinjene til kommunen (§ 4 tredje ledd). 

Sommaraktivitetane for barn og ungdom er i gang, og framleis er det ledige plassar på ei rekke kjekke aktivitetar som startar måndag neste veke.

SFO følgjer skuleruta. Det er tilbod om ferie-SFO i haust- og vinterferie, og i sommarferie – inntil 2 veker i juni etter at skulen tek ferie, og inntil 2 veker i august før skulestart på nokre skular (gjeld for dei barna som har plass i SFO og ikkje nye 1. klassingar). SFO er stengd i juli.

Utdeling av pokal og is til elevane ved Bjorøy skule. Vi er kjempe-stolte.

Då var mai over, og vi har kåra vinnarane av den kommunale mattemaratonkonkurransen. 

I år tar sommarlesforteljinga deg med til regnskogen.

Frå 1. juni kan du melda deg på Sommarles, og bli med på den kulaste lesekampanjen denne sommaren. Mange har nok vore med på Sommarles før, og veit korleis det går føre seg, men for andre er det kanskje første gongen?

Kvart år i mai er det ein nasjonal matematikkonkurranse som heiter Kikora Mattemaraton. Her er målet at kvar elev skal rekne så mange maratonløyper med matematikkoppgåver som mogleg og gå så mange maraton-distanser som mogleg. 

Leiar i elevrådet på Ulveset skule, Oline Kaalaas, tek imot ballen frå ordførar Tom Georg Indrevik. Nedanfor ser du bilete frå dei andre skulane.

I løpet av ei god vekes tid leverte ordførar Tom Georg Indrevik ut berekraftsball til alle skulane i kommunen. 

  

I høve vedtektene for SFO, skal ferie SFO ha ope heile sommaren. Sjå vedtekter på heimesida til Øygarden kommune. Det har vore oppe ei sak til politisk behandling om vedtektene skal endrast, slik at ferie SFO heldt stengt i juli. Saka skal opp til ny politisk behandling i høve dette 29. april.