SYMJING, FOTBALL ELLER SPEIDER'N?: Korleis ser fritida til barn i Vestland ut? Det vil Vestland saman med Bergen kommune finne ut av gjennom barnefamilieundersøkinga. FOTO: Bergen kommune.

23. - 24. mai blir alle barnefamiliar i Øygarden inviterte til å delta i ei undersøking om barns fritid. Undersøkinga vil gi ny kunnskap om heile fritidslivet til barn og unge i heile Vestland. Frist for å svara er 17. juni.

Foto: Sommarles.no

Frå 1. juni til 31. august kan du som går i 1. til 7. klasse delta på Sommarles.no Sommarles gjer lesing endå gøyare, og det er heilt gratis å vere med! Du lagar ein profil på Sommarles.no, registrerer bøker, får lesetips, løyser oppgåver og kan følge med på kva vennene dine les.

Ill. Pixabay

Regjeringa har signalisert at frå skulestart hausten 2022 får alle barn på 1. trinn gratis SFO i 12 timer kvar veke. Det betyr at dei som har deltidsplass som er inntil 12 timer i veka vil få denne gratis, og at prisen for et heiltidstilbod også vil bli rimelegare.

SFO følgjer skuleruta. Det er tilbod om ferie-SFO i haust- og vinterferie, og i sommarferie – inntil 2 veker i juni etter at skulen tek ferie, og inntil 2 veker i august før skulestart på nokre skular (gjeld for dei barna som har plass i SFO og ikkje nye 1. klassingar). SFO er stengd i juli.

Utdeling av pokal og is til elevane ved Bjorøy skule. Vi er kjempe-stolte.

Då var mai over, og vi har kåra vinnarane av den kommunale mattemaratonkonkurransen. 

Kvart år i mai er det ein nasjonal matematikkonkurranse som heiter Kikora Mattemaraton. Her er målet at kvar elev skal rekne så mange maratonløyper med matematikkoppgåver som mogleg og gå så mange maraton-distanser som mogleg. 

I høve vedtektene for SFO, skal ferie SFO ha ope heile sommaren. Sjå vedtekter på heimesida til Øygarden kommune. Det har vore oppe ei sak til politisk behandling om vedtektene skal endrast, slik at ferie SFO heldt stengt i juli. Saka skal opp til ny politisk behandling i høve dette 29. april.

Vi har ein hjertestartar like innanfor inngangsdøra til grendarommet, i bakken på veg opp til skulen. Den er i utgangspunktet tilgjengeleg i opningstida til skulen (07.00 - 16.30). Startaren er registrert hos Røde kors og i nødetatenes 113 app.

På Bjorøy skule skal vi ta i bruk Transponder som digital meldingsbok frå og med veke 42.  For å få tilgang til denne loggar du på transponder.no på nett, eller lastar ned appen «Transponder meldingsbok» i Google Play eller App Store.

Bli med på årets TV-aksjon. Gå inn på blimed.no og les om korleis du kan bidra. Me inviterer born og vaksne til å vera med på verdas største dugnad 18. oktober. TV-aksjonen NRK 2020 går til arbeidet WWF gjer for å kjempa mot plast i havet.