Om oss

Ulveset skule er ein barneskule som ligg vest på Sotra i Øygarden kommune. Sotra er ei langstrakt øy som ligg i Vestland fylke, like vest for Bergen.

Ulveset skule - Klikk for stort bilete

Vår skuledag

Skuledagen startar kl. 08.30 for alle klassar. Klassene er ferdig på ulike tidpunkt.

Ferie, fridagar og elevpermisjon

Her finn du oversikt over planleggingsdagar, ferie og fridagar i skulen

Søknad om elevpermisjon

Føresette kan søkja om permisjon frå skulen for barna sine. Du må søkja i god tid på førehand.

Leksehjelp

Vi har tilbod om leksehjelp til elevar frå 5. til 7. klasse. Ta kontakt med kontaktlærar for å avtale leksehjelp.

Retten til fri skyss gjeld berre i samband med obligatorisk opplæring, det vil seie til/frå skuletida/undervisningstida. Leksehjelp er ikkje omfatta av skyssreglane. 

Fotogalleri

Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Symjebassenget til Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Gymsalen ved Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Klatrestativ i skulegarden på Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Leikeplassen ved Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Leikeplassen ved Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Leikeplassen ved Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Leikeplassen ved Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Klatrestativ i skulegarden på Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Klatrestativ i skulegarden på Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Klatrestativ i skulegarden på Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Grusbane ved Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Fotballbingen ved Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Gymsalen ved Ulveset skule - Klikk for stort bilete
Symjebassenget til Ulveset skule - Klikk for stort bilete