Ferie og fridagar

Søk om elevpermisjon

Føresette kan søkja om permisjon frå skulen for barna sine. Søknad om eín til to dagar skal sendast til kontaktlærar via Transponder (digital meldebok). Søknad frå to til ti dagar skal søkjast om i elektronisk skjema.
Hugs å søkja i god tid på førehand.