Elevråd

Ved kvar grunnskule skal det for trinna 8-10 vera eit elevråd med ein representant for kvar klasse. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skulen har teke til om hausten.

Eit medlem av undervisningspersonalet på skulen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet. Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev det.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skulen og arbeide for å skape godt lærings – og skulemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

Elevråd 2022-2023

Elevrådskontakt skuleåret ved skulen 2022/23: 

Elevrådsrepresentantar
Klasse Tillitsvald Vara
8A Ivan Kirjanov Celine Bjørgås
8B Emma G Møvik Daniel Oen
8C Marie Nagelsen Viljar Sjøvold
8D Noah Algerøy Oskar Ingebrigtsen
8E Zander Josef P Filon Emil Pedersen
9A Abdullah Ahmad Ingrid Dale
9B Marcus Karlson Helene Tellnes
9C Tuva Y Ellingsen Stine L H Iden
9D Aleksandra Christensen Tord Erstad
9E Frida Økland Magnus Fjell
10A Amelie Dale Andreas Sandvik
10B Anders Heie Nathalie Misje
10C Munir Liban Osman Victoria Snekkevik
10D Lykke Grønn Jensen Liepa Kripaltyte