Ordensreglane og IKT-reglement 2022-2023

Tranevågen ungdomsskule er ein trygg og triveleg stad å vera. Difor syner vi respekt for kvarandre, tek omsyn til kvarandre og tek vare på skulen vår. Skulen bruker respektprogrammet, og derfor ei dei fem reglane i RESPEKT vesentlege for ordensreglane på huset.

Ordensreglar for Tranevågen ungdomsskule (PDF, 122 kB)

Artikkelliste