Internasjonaliseringa held fram

Gjennom å vere akkreditert i Erasmus+ fekk personalet ved Tranevågen nokre flotte og givande dagar i nydelege Almeria på sydkysten av Spania. 

I veke 16 var store deler av personalet på ein Erasmus+-tur til Almeria i Spania. Her besøkte vi 4 spennande skular og knytta nye kontaktar i vårt internasjonale arbeid. Vi tar med oss mange spennande idear heim og held fram med planlegginga av framtidige internasjonale prosjekt som kjem elevane til gode. 

Maestro Padilla Maestro Padilla