Om oss

Sund ungdomsskule ligg sør i Øygarden kommune. 

Om  skulen

Her kjem informasjon.

Fakta

Elevtal: 304
Klassar: 12
Tilsette: 42

Sunn skule

Vi på Sund ungdomsskule har starta med eit nytt og betre liv. Vi ønskjer å bli ein sunnare og meir bevisst skule når det gjeld kosthald. Vi har dei siste åra sett ei auke hos elevane når det gjeld å ha med seg snop, brus og anna mat vi reknar som usunt på skulen. Dette skuldast nok ein del at Spar har opningstid frå kl. 8.00 om morgonen, og fleire elevar nyttar høve til å gå på butikken før skulen byrjar.

Skulen har no stramma inn i høve til kva vi meiner elevane skal ete og drikke i skuletida. Det betyr ikkje at vi er blitt «matpoliti», men vi ønskjer å informere og hjelpe elevane til å velje sunt. Vi har også lagt inn denne satsinga i undervisninga vår.  Vi håper at de som foreldre vil hjelpe oss i dette arbeidet. 

Kantine

Her kjem informasjon.

Bibliotek

Opningstid for biblioteket:

Opningstid på biblioteket
Dag Tid Tid Tid Tid Tid
Måndag 09.30 - 09.40 10.40 - 11.10
Tysdag 10.40 - 11.00 2. og 3. time
Onsdag 09.30 - 09.40 2. time 10.40 - 11.10 12.10 - 12.20 13.20 - 13.30
Torsdag 10.40 - 11.10 12.10 - 12.20 4. time 13.20 - 13.30
Fredag 10.40 - 11.10