Foreldrerådets arbeidsutval (FAU)

På kvar grunnskule skal det vera eit foreldreråd det alle foreldre som har barn i skulen er medlemmer. (§11-4 Foreldreråd ved grunnskular)

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skulemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skulen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

Referat

FAU-representantar og klassekontaktar

Leiar: Jørgen Kausland
Nestleiar: Jannicke Høyland
Kasserar: Anne Katrine Fenne
Sekretær: Elisabeth Telle Sellevåg

FAU-representant Sfo: Kim Dale Eide, vara Merethe Sørheim Hitsøy

Vedtekter

Vedtekter for FAU Spildepollen skule ny 2020

Foreldreutvalet for grunnskuleopplæringa (FUG)

Hefte for FUG

FAU sitt årshjul (PDF, 94 kB)