16.-22. september blir Europeisk mobilitetsveke 2021 arrangert. Les meir her (PDF, 105 kB). 

Denne hausten lanserer Miljøagentene ein ny skulekampanje for tredjeklasse, med namnet De Grønne Forskerspirene. Det er ein spennende og lærerik konkurranse om energi, som vekkjer både forskarlysta og miljøengasjementet til elevene. 

Velkommen til meistringskurs for barn i 5.-7. klasse!

Frå 16. august kan personar under 18 år som vert definert som nærkontaktar, men ikkje er husstandsmedlemer eller tilsvarande nære, få fritak for smittekarantene ved å følgja testregime i samsvar med retningslinjene til kommunen (§ 4 tredje ledd). 

 Spildepollen skule ynskjer alle elevar velkomen til eit nytt skuleår!

I samarbeid med Øygarden kommune arrangerer Kystleik sommaraktivitetar på dagtid på verdas beste sommarcamp. Alle aktivitetane er heilt gratis.  

Sommarles er ein nasjonal, digital lesekampanje i regi av biblioteka, der målet er at flest mogleg barn skal lesa mest mogleg i løpet av sommarferien. 

 

 

Alle foreldre har blitt varsla om moglege endringar av vedtektene for SFO, gjeldande ferieSFO i juli.

 

Kvart år i mai er det ein nasjonal matematikkonkurranse som heiter Kikora Mattemaraton. Her er målet at kvar elev skal rekne så mange maratonløyper med matematikkoppgåver som mogleg og gå så mange maraton-distanser som mogleg. 

Leiar i elevrådet på Ulveset skule, Oline Kaalaas, tek imot ballen frå ordførar Tom Georg Indrevik. Nedanfor ser du bilete frå dei andre skulane.

I løpet av ei god vekes tid leverte ordførar Tom Georg Indrevik ut berekraftsball til alle skulane i kommunen.