Tilsette

Styrar

Evelyn Spilde

Andre tilsette

  • Assisterande styrar: Vidar Anfindsen
  • Spesialpedagogar: Karianne Spjeld og Sølvi Bjorøy
  • Kokk: Irene B. Nesse

Havørna

Pedagogisk leiar: Vibeke Vallestad
Pedagogisk leiar: Cathrine Fjæreide
Pedagogisk leiar: Vidar Anfindsen
Pedagogisk medarbeidar: Sølvi Abbedissen
Pedagogisk medarbeidar: Beate Høyland
Pedagogisk medarbeidar: Monika Sandal
Lærling: Emilie S Forland

Måsen

Pedagogisk leiar: Therese Hamre
Pedagogisk medarbeidar: Mona Bakke
Pedagogisk medarbeidar: Jane Misje
Pedagogisk medarbeidar: Elisabeth Eidesund
Pedagogisk medarbeidar: Marit Hjelle
Pedagogisk medarbeidar: Madeleine Ekren

Tjelden

Pedagogisk leiar: Inez Refvik
Pedagogisk medarbeidar: Therese Erstad
Pedagogisk medarbeidar: Anne Golten
Pedagogisk medarbeidar: Anita Eide Bakke
Pedagogisk medarbeidar: Gunn Anita Midttveit

Kokkelurane

Pedagogisk leiar: Britt-Lise Ekerhovd
Barnehagelærar: Marie Golten
Pedagogisk medarbeidar: Gullbjørg Steinsland
Pedagogisk medarbeidar: Neringa Jodonyte

Kråkebollen

Pedagogisk leiar: Randi S Glesnes
Barnehagelærar: Julie Justad Eide
Pedagogisk medarbeidar: Jannicke Steinsland
Pedagogisk medarbeidar: Lena Berge